12 juli 2014

Öppet

Nu och ett par veckor framåt håller jag verkstadsbutiken i Faringe öppen. Välkomna! Frågor om öppettider, skicka till 0704983544.

Inga kommentarer: