11 augusti 2014

Tjockare kryper mer


Samma glasyr i samma bränning kan bli lite olika. Här är det glasyrens tjocklek som är avgörande. Med glasyrer finns det inga färdiga manualer, utan man måste prova sig fram.

Inga kommentarer: